Dana Nekardová, produkce

Studovala a pracovala na katedře produkce Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a od roku 1996 se plně věnuje kultuře, umění a v oblasti řízení a organizaci lidských zdrojů. Spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi, s mladými nezávislými umělci, kulturními a vzdělávacími institucemi. Současně je ředitelkou FysioART o.p.s.