Hana Strejčková, koncept a režie

Hana Strejčková působí jako nezávislá režisérka, dramaturgyně a pedagožka Metody Jacques Lecoq, dramatické tvorby a herectví. Dlouhodobě se také věnuje autorskému divadlu předmětů, happeningu a performanci. Absolvovala Mezinárodní divadelní školu Jacques Lecoq v Paříži, na téže škole zároveň získala diplom z oboru scénografie v Laboratoire d´Etudes du Mouvement. V roce 2002 absolvovala katedru činoherního divadla obor dramaturgie-režie na Akademii Múzických Umění v Praze. Stála u zrodu česko-francouzského Divadla na voru, prošla výcvikem Teatro Punto v Amsterdamu a řadou dalších workshopů. Dlouhodobě žila, studovala a pracovala v Rusku, Francii, Velké Británii. Od roku 2010 vyučuje na Budilově divadelní škole.