Jiří Lössl, choreografie a interpretace

Tanečník, choreograf, pedagog pohybu a tance.

Absolvent pedagogiky na katedře tance pražské HAMU; věnuje se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance a pohybu vůbec. Vyučoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka (1992 – 1998); v ateliéru textilní tvorby Univerzity Hradec Králové vedl pohybový ateliér (1997 – 2002); je pedagogem na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha (od roku 2002) a na katedře tance pražské HAMU (od roku 2007); autor projektů Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti (výukový program pro pedagogy  rytmické a pohybové výchovy dětí); Tělo v pohybu (výukový program pro studenty katedry tance pražské HAMU); Tělo jako nástroj (výukový program pro Centrum tvořivé dramatiky). Vytvořil více jak desítku choreografií, publikuje v odborných časopisech o dětské taneční pedagogice. Od roku 1999 je odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec.