Hana Strejčková

koncept, režie

Ve smrtelné časovosti těla dává jediná kapička věčnosti okamžiku plnost, a všechny naše žíly se rozpulsují životem.  Olivier Clément

Jen ve smrtelnosti dokonalí

Staré duby odnášející

Podzimy na svých zádech

Střásají na nás zármutek

A tlumí rozhořčení

Na hlíně vidíme

Svůj pravdivý obrys

Úděl

Vestoje nazvaný život