Jiří Lössl

choreografie, interpretace

Zvony zvoní

Někdo se vedle sprchuje

Zataj dech

V průjezdě není možné se minout

Budeme pít čaj

Poslední cit

Se brodí bažinami

Bezpočet slov

Jsou v bezčasí pro nikoho

Jako větev namáhaná květy

Z deseti myšlenek

Jenom klavír

Co loupe stříbro

A hudba mu nestačí.