Amor-mortale-amortale, autorská inscenace o třech dějstvích, prologu a epilogu inspirovaná básnickou tvorbou Miloše Horanského, je taneční poutí pro stárnoucího muže a ženu; tělo, hlas a stín. 

Básně – příběhy o zastavení času, touze a míjení, o smrti a lásce.

On je muž. Ona žena. On je ona, ona on. Oni jsou tělo. Tělo muže. Tělo ženy. Lidská těla na ose času. Milostná. Tvárná. I zvrásněná. A smrtelná. V něze i krutosti však nekonečná. Jak dlouho vyvěrá vzpomínka, než ťukne o povrch? Šest šálků přelijeme, než vejdeme tak pokorně jako barva do čaje.

"Inscenace Amortale má komplexní, plně navazující charakter – každý pohyb ruky, každý krok je záměrný a má svůj význam … Tím klade nečekané nároky na diváka, neboť k pochopení díla není možné ani na okamžik vypnout. Není zde žádná oddechová scéna, natožpak přestávka. Pokud zvládne divák udržet pozornost celé představení, otevře se mu hluboký a něžný svět poezie hlasu i těla." Marie Bayerová, kritička

"Minimalismus všech složek, čistota, jednoduchost, pravdivost a hloubka výrazu obou interpretů dodává celé inscenaci velkou sílu. Je to o to cennější, že jsme dnes zvyklí být v tanečních představeních neustále překvapováni, šokováni čím dál obtížnějšími pohyby a virtuózní technikou, a autoři při plnění těchto očekávání nejednou zapomenou na vlastní sdělení, vnitřní význam. Amortale nešokuje, je to představení s duší, které promlouvá z hloubky a doznívá ve vás ještě dlouho." Karolina Kalinová, tanečnice, performerka, pedagožka, choreografka

„V běžném divadle můžete vidět perfektní tanec, dokonalou techniku. Myslím, že toto je víc divadlo budoucnosti, které hledá to, co je za tělem. Čte mezi řádky. Naše představení se chce dotknout pravdivé skutečnosti a noří se do ní čím dál tím hlouběji. Moc mě baví to sledovat. Neznám význam slov, poslouchám jen hudbu a zvuk hlasu. To mi stačí. Je to o tom, co je život, co je tělo a co je krása. Nutí nás to přemýšlet o naší hodnotě a smyslu.“ Juni Endo

"Smutný, pravdivý příběh. Může se dotknout každého, kdo miloval, ale i všech ostatních, protože stárneme bez rozdílu." divačka z Prahy

„Měla jsem pocit, že se přede mnou odehrálo mých 33 let manželství,“ divačka Jablonec n. Nisou

"Prvním, co zaujme a dodává představení celostní význam je typ interpretů -  zcela mimo momentální estetické standarty v tanci. Jsme zvyklí na krásná těla mladých tanečníků a akrobatů. V tomto představení jsou nám představena těla na prahu stáří – ani stará, ale už ne mladá. První sčítání šedých vlasů. V této chvíli je třeba přehodnotit svůj vztah k vlastnímu tělu, změnit techniku pohybu, způsob vyjadřování – hranice, přes kterou ne každý interpret se ctí projde. A právě toto je zajímavé - tanečníky viditelně nějaké pohyby bolí, některé jen opatrně zkouší a poté následují... A touto cestou se vlastně dostáváme pod kůži tematickému okruhu inscenace - stárnutí, smrt a láska." Marie Adamová, tanečnice - pedgožka tance


Projekt Amortale není pouhou inscenací. K představením se vážou tvůrčí setkání se studenty a seniory, a také setkání s básníkem a jeho tvorbou. Studenti středních škol mají možnost před zhlédnutím inscenace absolvovat s tvůrci literárně-pohybový seminář ve své škole a následně se zúčastnit interaktivní reflexe v pohybu po představení. Senioři mohou před návštěvou divadla, ale i po zhlédnutí inscenace navštívit kreativní seminář inspirovaný tvorbou současného básníka Miloše Horanského.  

Premiéra se uskutečnila dne 4.12.2014 v pražském divadle Ponec. Projekt Amortale byl realizován za finanční podpory Ministerstva kultury.

Novinky

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.