Technické podmínky

Amortale je možné hrát:

  • v divadelním prostoru, ideálně o rozměrech 12 x 8 m (hrát je však možné od 8 x 6 m)
  • v domovech seniorů v Praze a celé České republice
  • ve zchátralých kostelích
  • v galeriích
  • venku (nutné buď stromy, kůly, lampy...apod. k zavěšení textilií a šňůry s košilemi)

Potřebujeme:

  • ideálně: šatnu, připojení na elektřinu, světelný park, zvukovou aparaturu
  • ale - zvládneme: bez šatny, bez světelného parku, bez zvukové aparatury

Amortale workshopy - tvůrčí dílny je možné realizovat:

  • v divadelním prostoru, galeriích
  • v učebnách, prostorách školy
  • společenských místnostech, prostorách domovů seniorů