Pro školy

Proč nabízet Amortale studentům, když se věnuje tématům jako je stáří, míjení, vzpomínky...? Amortale studentům nabízí zastavení se. Samo plyne v jiném než reálném čase, čímž ovšem klade na diváka nárok přijmout jeho dynamiku, ono zpomalující se životní tempo. Dokáže probouzet představy, pomáhá vyvěrat vzpomínkám na povrch, dává konkrétní kontury básnickým obrazům. Amortale má dar rozvíjet niterné příběhy a dotknout se diváka, ale zároveň se s některým divákem může minout - s tím, který zejména nepřistoupí na odlišné vnímání času. Je jiné než klasicky mladé taneční show, nestaví na efektech, ale putuje do nitra, je záležitostí srdce a nikoliv bezchybného fyzična a techniky. Je přínosné přijít na představení s představou, co Horanského poezie obnáší.

Projekt Amortale vznikl jako výzkum a zkoumá tyto roviny:

  • téma stáří v interpretaci stárnoucích tanečníků
  • čas přítomný/ reálný počítaný na dny, roky - čas bezčasí - čas minulý/ vzpomínkový/ uplynulý
  • impulsy a cesty pohybové interpretace současné poezie Miloše Horanského
  • psychologická interpretace - intelektuální tanečně/pohybové divadlo
  • divadlo gest a symbolů

Studenti středních škol (případně i vyší ročníky škol základních) mají možnost před zhlédnutím inscenace absolvovat literárně-pohybový, případně k tomu i výtvarný, seminář ve své škole pod vedením tvůrců inscenace a následně se zúčastnit interaktivní reflexe v pohybu či kresbě po představení. Dále nabízíme možnost hovořit a tvořit s básníkem Milošem Horanským.

Semináře se mohou konat jak v prostorách vaší školy, tak v prostorách konání představení.