Náš tým

Radana Kodetová

choreografie, interpretace

Slupky kůstky naděje

praží mráz           slunko zebe

do sebe hleď       hleď do sebe

říkačka je strnulá

spánkem smrt si vymnula

     máme stále namále

     jako krmaflík na bále

     slupky kůstky naděje

     smrtichrup má kurděje

>

Hana Strejčková

koncept, režie

Ve smrtelné časovosti těla dává jediná kapička věčnosti okamžiku plnost, a všechny naše žíly se rozpulsují životem.  Olivier Clément

Jen ve smrtelnosti dokonalí

Staré duby odnášející

Podzimy na svých zádech

Střásají na nás zármutek

A tlumí rozhořčení

Na hlíně vidíme

Svůj pravdivý obrys

Úděl

Vestoje nazvaný život

>

Jiří Lössl

choreografie, interpretace

Zvony zvoní

Někdo se vedle sprchuje

Zataj dech

V průjezdě není možné se minout

Budeme pít čaj

Poslední cit

Se brodí bažinami

Bezpočet slov

Jsou v bezčasí pro nikoho

Jako větev namáhaná květy

Z deseti myšlenek

Jenom klavír

Co loupe stříbro

A hudba mu nestačí.

>