Radana Kodetová, choreografie a interpretace

V současné době členka tanečního uskupení "Páté". Zabývá se výzkumem v oblasti pohybových možností těla jako celku a aplikací zjištěných poznatků z tohoto výzkumu do všedního života. Pohyb ji provází celým životem – ať jako sportovkyni (reprezentace v krasobruslení a rychlobruslení), či jako tanečnici (soubor J. Rebce, VUS UK Praha, spolupráce s choreografy J. Hartmannem, I. Kubicovou, P., Zuskou/ Zpověď, J. Kodetem/ Juvenýlie ad.). Dlouhodobě se věnuje pedagogické práci v oblasti tance (např. studio Light), autorské taneční tvorbě a japonské masáži Shiatsu. Pravidelně vyhledává vzdělávací semináře.